http://www.pat.ecom.com.pl/
141697

Nasza firma specjalizuje się kompleksowym przygotowaniem inwestycji budowlanych w zakresie badań archeologicznych.  Ofertą obejmujemy całą gamę usług z dziedziny archeologii:

  • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi

  • archeologiczne badania wykopaliskowe wyprzedzające sondażowe i ratownicze

  • badania powierzchniowe

  • opracowywanie materiału zabytkowego pozyskanego w trakcie prowadzonych prac archeologicznych

  • przygotowywanie dokumentacji rysunkowej do raportów z wykopalisk

  • fotografia archologiczna

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE NAS ?

  • Dysponujemy własną pracownią, przystosowaną do składowania i opracowania materiału archeologicznego różnej proweniencji.
  • Nasi pracownicy posiadają  praktykę i pasję do pracy.
  • Pracujemy przy inwestycjach budowlano-ziemnych podejmowanych na obszarach objętych ochroną Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
  • Dzałamy jak pogotowie archeologiczne - jesteśmy dostępni 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

Dlatego jesteśmy w stanie przeprowadzić badania solidnie, szybko i z poszanowaniem czasu i pieniędzy Inwestora

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych zarówno Inwestorów jak i inne Firmy Archeologiczne - wspólnie zdziałamy więcej

KONTAKT

Telefon:

Adam Kostrzoń 502-086-886

Dawid F. Wieczorek 697-277-047

email:

pracowniaat@gmali.com